Rescat de Peixos en el Canal de Balaguer

Rescat d’espècies piscícoles en el canal de Balaguer (C.H. Balaguer) 

Eccus realitza el rescat d’espècies autòctones de fauna piscícola en el canal de Balaguer. Salvament amb pesca elèctrica, identificació d’espècies i recompte d’exemplars. 

Eccus va dur a terme entre els dies 16 i 17 de maig de 2022, les labors de rescat de fauna piscícola mitjançant l’ús de tècniques de pesca elèctrica, en el canal de Balaguer a causa de la necessitat de fer treballs d’obra en el parament del canal de Balaguer, en l’el seu tram localitzat aigües amunt del Sifó del Sió.

Per a això, va ser necessari la reducció del cabal circulant del canal des del Partidor de Balaguer fins al Sifó del Sió i, per tant, procedir a la inspecció i execució dels treballs de salvament d’espècies piscícoles

tecnics treballant en el rescat de peces al canal de Balaguer Eccus

Tècnics fent treballs de rescat de peixos mitjançant pesca elèctrica.

Fruit d’aquests treballs de salvamiento, es va aconseguir rescatar un centenar d’exemplars de peixos autòctons de quatre espècies diferents, entre les quals es trobava la truita comuna, peix frare, barb i llop de riu. Aquests exemplars es van estabular en un tanc isotèrmic amb sistema d’oxigenació fins al moment del seu alliberament en el riu Segre.

Així mateix, també es van capturar exemplars d’espècies al·lòctones, les quals es van gestionar segons indica la normativa.

mostres del rescat de peces del canal de Balaguer Eccus

Exemplars de truita comuna, peix frare i barb capturats.

treballs de rescat de peces al canal de Balaguer Eccus

Alliberament de les espècies de peixos autòctones en el riu.

Una vegada finalitzades les labors de salvamiento, es va procedir a la reparació de l’avaria, per a la qual ECCUS, es va encarregar de realitzar la vigilància ambiental, d’una banda, dels treballs de reparació del canal i, per l’altre, de l’estat de qualitat de l’aigua emmagatzemada en els trams de canal aigües avall del sifó del Sió, mitjançant mesuraments de paràmetres de temperatura, pH, concentració d’oxigen, etc., amb sonda multiparamètrica..
rescat de peixos al canal de Balaguer Eccus

Mesurament de la qualitat de l’aigua mitjançant sonda multiparamètrica.

    Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

    Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

    Whatsapp:

    whatsapp_eccus 635 146 424