SERVEIS

ECCUS compta amb un equip de professionals i col·laboradors externs àmpliament qualificats als diferents camps:

 

ASSESSORIA MEDIAMBIENTAL

 

 • Avaluacions d’impacte i adequació paisatgística

 • Seguiment ambiental d’obres

 • Estudis acústics en entorns naturals

RESCAT FAUNA AQUÀTICA

 

HIDROLOGIA

 • Batimetries

 • Aforament de cabals

 • Estudi de qualitat de masses d’aigua (fisicoquímic, biològic i hidromorfològic)

 • Pla i seguiment ambiental de buidatge d’embassaments

 

DETERMINACIÓ MUSCLO CEBRA I CLOÏSSA ASIÀTICA

 

 • Mostratge poblacional de musclo zebra i altres espècies invasores

 • Anàlisi qualitativa i quantitativa de larves de musclo zebra i cloïssa asiàtica

 • Determinació de l’estat morfològic i vitalitat de larves de musclo zebra

 

ENGINYERIA GEOLÒGICA

 

OBRA CIVIL

 

ASSISTÈNCIA JURÍDICA I DE PATRIMONI

 

OBSERVACIÓ AÈRIA I TERMOGRÀFICA

 

 • Realització de fotografia, vídeo i observació aèria mitjançant drons equipats amb càmera termogràfica.

 

servicios ECCUS