Reconeixement geotècnic de l’embassament d’Aliaga

Reconeixement geotècnic dels afloraments superficials dels sediments de rebliment de l’embassament i del substrat rocós a l’entorn de la presa d’Aliaga (TM Aliaga, Terol)

Reconeixement geotècnic de l'embassament d'Aliaga - Eccus estudi geotècnic

Embassament de Aliaga ( TM Aliaga, Teruel)

Treballs geotècnics d’afloraments de rocosos existents

Els treballs realitzats, corresponen a tècniques convencionals geotècniques de reconeixements superficials dels afloraments de rocosos existents a l’entorn dels estreps i fonamentació de la Presa d’Aliaga, i als sediments de rebliment de l’embassament en el parament de la presa.

Anàlisi dels sedimientos i mostres d’aigua

Durant els treballs es van realitzar inspeccions in situ en les quals es van analitzar els sediments de rebliment i es van prendre mostres d’aigua per a determinar el grau d’agressivitat al formigó. També es va realitzar un aixecament geomecànic que va permetre realitzar una anàlisi estadística i exposar les projeccions estereogràfiques, i finalment es van realitzar assajos esclerométrics sobre el parament de formigó de la presa.

Caracterització batimètrica de l’embassament

En referència als sediments de rebliment, es va estudiar l’evolució així com l’altura dels sediments a través de la caracterització batimètrica de l’embassament. A més, es va realitzar la identificació dels sediments mitjançant la descripció de diferents propietats com la granulometria, la quantitat de matèria orgànica o el límit Atterberg entre altres.

Els treballs van concloure amb la interpretació i diagnosi de totes les dades que es van anar obtenint durant les campanyes de camp en l’embassament d’Aliaga.

Detall de la presa d'Aliaga - Eccus estudi geotècnic

Detall de la presa a Aliaga ( TM Aliaga, Teruel)

Detall de l'aflorament presa Aliaga - Eccus estudi geotècnic

Detall de l’aflorament de la base margosa de la unitat cartogràfica Cm 23-26, entorn del marge dret de la presa d’Aliaga

Calcàries conglomerats - Eccus estudi geotècnic

Calcàries conglomerats de cants negres del Senoniense, unitat cartogràfica C 23-26 Presa d’Aliaga.

    Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

    Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

    Whatsapp:

    whatsapp_eccus 635 146 424