Pla de buidatge i seguiment ambiental de l’embassament de Restanca

Pla de seguiment ambiental dels treballs de buidatge de l’embassament de Restanca (Naut Aran).

Eccus Proyectos Técnicos, Mediombientales y Obras, realitza el Pla de Buidatge i Seguiment Ambiental de l’Embassament de Restanca, en motiu dels treballs de manteniment projectats a la càmera de vàlvules de la Presa de Restanca.

L’embassament de la Restanca es localitza a zona de capçalera de la vall de Valarties (Naut Aràn, Vielha) i forma part del sistema d’explotació de la CH d’Arties.

El Pla de Buidat elaborat i el Seguiment Ambiental del procediment, tenen com a objectiu principal garantir el bon estat de l’entorn natural, així com de les comunitats d’éssers vius que poguessin veure’s afectades pel desenvolupament de les maniobres de buidat.

És per aques motiu, que és summament necessari establir un Pla de buidatge que tingui en compte les particularitats de l’entorn i les necessitats del projecte.

D’igual manera, és imprescindible realitzar un seguiment ambiental de les maniobres, que minimitzi, en la mesura que sigui possible, l’afectació al medi natural i garanteixi la seva recuperació. Així com minimitzar, controlar i actuar davant qualsevol risc potencial que pugui sorgir.

Eccus Seguiment ambiental al buidatge de l'embassament

Seguiment ambiental del buidatge de l’embassament de Restanca. Anàlisi de la qualitat biològica del riu

l’Durant el seguiment ambiental del buidat de l’embassament de Restanca s’ha dut a terme l’anàlisi de la qualitat de l’aigua de l’embassament i del riu aigües avall del llac, l’anàlisi de la qualitat biològica de macroinvertebrats i el control de cabals.

Addicionalment, previ al buidatge total de l’embassament, es va procedir al salvament de la fauna aquàtica localitzada dins el llac mitjançant la tècnica de la pesca elèctrica, amb el principal objectiu d’extreure les especies al·lòctones presents en el medi aquàtic.

Tècnics d'Eccus projectes mediambients realitzant l'aforament al riu
Tècnic d'Eccus fent una Anàlisi de l'aigua

Control de Cabals i Anàlisi de la qualitat fisicoquímica de l’aigua.

Eccus Rescat d'espècies aquàtiques mitjançant pesca elèctrica

Salvament d’espècies aquàtiques amb pesca elèctrica.

    Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

    Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

    Whatsapp:

    whatsapp_eccus 635 146 424