Pesca elèctrica al canal de Balaguer, Térmens, Lleida i Serós

Salvament de peixos en infraestructures artificials

Rescat d’espècies autòctones de fauna aqüícola en el canal de Balaguer, Térmens, Lleida i Serós. . Salvament amb pesca elèctrica, identificació d’espècies i recompte d’exemplars.

La conservació dels ecosistemes aquàtics i de la biodiversitat són una prioritat en l’actualitat donada la disminució de diverses poblacions de fauna i flora silvestres; els rius, estanys, basses, canals i altres aigües o trams d’origen natural o artificial, conformen l’hàbitat de gran quantitat d’espècies aqüícoles.

Per aquest motiu, l’alteració del volum i/o del cabal de les infraestructures per causes justificades, poden suposar un risc per a les espècies que en elles habiten, fent-se necessari presentar un Pla de salvament de les espècies autòctones de fauna afectades i si escau, d’eliminació de les espècies introduïdes. L’objectiu del pla és complir amb l’obligació de salvaguardar els peixos, amfibis, crustacis, rèptils i mol·luscos pertanyents a espècies de fauna salvatge que habiten en ell.

En aquest sentit, amb motiu dels Treballs de millora en el Canal de Balaguer, Térmens, Lleida i Serós, que impliquen una alteració significativa del cabal de la infraestructura, ECCUS SL realitza un Pla de Salvament d’Espècies Autòctones.

Tècnics durant la realització de la pesca elèctrica en el canal de Balaguer

Tècnics durant la realització de la pesca elèctrica en el canal de Balaguer

OBJECTIU:

El principal objectiu dels treballs realitzats per Eccus Projectes Tècnics, Mediambientals i Obres és garantir la supervivència dels exemplars piscícoles autòctons presents en el canal, rescatant-los per al seu posterior alliberament en un lloc segur, on puguin desenvolupar-se sense cap risc afegit.

Els treballs realitzats per ECCUS SL són:

 • Desenvolupament especialitzat de l’activitat de pesca elèctrica en els diferents trams de canal subjectes a obres i susceptibles de contenir peixos en les seves aigües.
 • Identificació, recompte i classificació dels exemplars segons espècies autòctones i espècies al·lòctones o introduïdes.

Per a desenvolupar la pesca elèctrica, un equip especialitzat de professionals del sector mediambiental van resseguir els diferents trams de canal creant un camp elèctric en la massa d’aigua amb la finalitat modificar el comportament dels exemplars i facilitar la seva captura. Durant l’activitat, en tot moment es va vetllar pel benestar dels peixos causant la menor alteració o estrès possible i procurant la seva correcta recuperació.

Tècnics durant l'execució dels treballs de pesca elèctrica

Tècnics durant l’execució dels treballs de pesca elèctrica

Les espècies autòctones van ser degudament recuperades en tancs d’aigua oxigenats i alliberades de nou en els trams de riu indicats pels Agents Rurals. Les espècies introduïdes, van ser lliurades per a sacrifici.

Entre les espècies autòctones rescatades destaquen:

 • Bagra (Leuciscus cephalus),
 • Barb (Barbu Barbus),
 • Gobio (Gobius gobius),
 • Rabosa de riu (Salaria fluviatilis),
 • Truita comuna (Salm trutta)
 • Peix llop (Barbatula barbatula).

Entre les espècies al·lòctones trobades destaquen:

 • Alburno (Alburnus alburnus),
 • Carpín (Carassius auratus),
 • Lucio (Esox lucius),
 • Rútil (Rutilus rutilus),
 • Silur (Silurus glanis),
 • Escardino (Scardinius erythrophthalmus)
 • Bremen blanca (Blicca bjoerkna).
Exemplar autòcton rescatat (Barbus barbus)

Exemplar autòcton rescatat (Barbus barbus)

Exemplar autòcton rescatat (Salaria fluviatilis)

Exemplar autòcton rescatat (Salaria fluviatilis)

Tècnics durant la realització dels rescats

Tècnics durant la realització dels rescats

Pesca elèctrica al canal de Balaguer, Térmens, Lleida i Serós
Tècniques d'alliberament d'exemplars rescatats al riu

Alliberament d’exemplars rescatats al riu

Alliberament d'exemplars rescatats al riu
Alliberament d'exemplars rescatats al riu

Galeria fotogràfica dels treballs realitzats durant el salvament de peixos

  Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

  Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

  Whatsapp:

  whatsapp_eccus 635 146 424