Mostratge d’espècies invasors Musclos Zebra

Eccus realitza l’estudi, seguiment i control de l’espècie invasora Dreissena polymorpha comunament conegut com a musclo zebra en diferents comunitats de regants de la zona d’Aragó.

El musclo zebra (Dreissena polymorpha, Pallas 1771) és considerat una espècie invasora amb un efecte transformador de les condicions ambientals dels hàbitats on es localitza, perquè té un fort impacte sobre altres espècies autòctones i colonitza qualsevol superfície i/o infraestructura hidràulica Aquesta espècie es troba inclosa en el llibre de les «100 espècies exòtiques invasores més nocives del món» (UICN).

Es tracta d’una espècie original de les conques de les mars Negre i Caspi, es creu que la principal via d’entrada és la navegació, estenent-se per Europa i colonitzant nombroses aigües continentals d’Europa central, occidental i d’Amèrica del Nord. Aquesta espècie molt probablement deu la seva expansió entre conques fluvials a factors com les embarcacions, les aigües de llast dels vaixells, i el transvasament d’aigua entre conques fluvials o a les aigües per al transport de peixos exòtics.

Aquesta espècie invasora pot causar danys sobre l’hàbitat, sobre les altres espècies, i fins i tot sobre els recursos econòmics, afectant canonades i conduccions d’aigua i per tant al proveïment agrícola, industrial i de nuclis urbans en tapar les conduccions i obstruir filtres.

En aquest sentit és important vetllar per la prevenció de la invasió i el control de l’estat de proliferació de l’espècie en les àrees ja afectades.

Per tot això, ECCUS Projectes Tècnics, Mediambientals i Obres, realitza el control d’aquesta espècie invasora en les diferents comunitats de regants mitjançant la detecció de la presència de larves de musclo zebra, l’estudi de la seva vitalitat i densitat larvària.

Aquests treballs contemplen el mostreig en camp en diversos punts de la Comunitat de Regants, per a, posteriorment processar les mostres en laboratori i procedir a la determinació de la presència de larves de musclo zebra, identificant l’estat larvari, vitalitat i grau d’afectació.

Aquest tipus de mostreig és de gran importància ja que la detecció de les larves pot ajudar a frenar l’expansió d’aquesta espècie abans que la invasió estigui consolidada i abordar la problemàtica en estat inicials i evitar possibles danys posteriors.

Detall de la recollida de mostres del musclo Zebra

tecnic d'Eccus realitzant el mostreig
tecnic d'Eccus realitzant el mostreig

Detall del laboratori d’Eccus per fer l’estudi

detall laboratori Eccus projectes mediambientals
detall del laboratori Eccus projectes mediambientals

    Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

    Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

    Whatsapp:

    whatsapp_eccus 635 146 424