Estudi Experimental a l’embassament de Torrasa: EEI “Elodea Canadensis”

Estudi experimental sobre l’eficàcia de diversos mètodes de control de la planta exòtica invasora Elodea canadensis en l’embassament de la Torrasa.

Embassament de la Torrassa en el riu Noguera Pallaresa (T.M. La Guingueta d’Aneu, Alt Pallaresa)

Embassament de la Torrassa en el riu Noguera Pallaresa (T.M. La Guingueta d’Aneu, Alt Pallaresa)

Les plantes aquàtiques són components essencials dels ecosistemes aquàtics, produint oxigen, reduint l’erosió i regulant el cicle de nutrients (Hutchinson, 1975). També formen la base de les xarxes tròfiques, i constitueixen l’hàbitat que dona suport a les comunitats d’invertebrats i vertebrats.

Les plantes invasores, no obstant això, són sovint destructives a causa del seu gran potencial de creixement i la seva capacitat per a créixer a partir d’unes poques plantes, ocupant grans extensions en poc temps.

Les plantes aquàtiques invasores causen la disminució de les poblacions de plantes natives i són responsables de pèrdues econòmiques.

Elodea canadensis és una planta invasora originària d’Amèrica del Nord introduïda a Gran Bretanya fa més d’un segle estenent-se posteriorment per tota Europa (Holm et al., 1997).

És present en l’embassament de la Torrassa (conca del Noguera Pallaresa) des de fa més de 20 anys, sent desconegut l’origen de la introducció (possiblement el seu ús com a planta ornamental d’aquari i jardí va facilitar la seva introducció, accidental o intencionada, en aquestes aigües).

En aquest embassament ha causat diversos impactes i afeccions, principalment l’alteració de l’hàbitat de l’embassament, la competència i desplaçament d’espècies de plantes autòctones (com Ranunculus sp., Potamogeton sp…, i especialment Hippuris vulgaris, espècie amenaçada), així com la reducció del valor recreatiu i turístic de la zona en dificultar la pesca.

Zones someres densament colonitzades per Elodea canadensis a l'embassament de la Torrassa

Algunes zones succintes densament colonitzades per Elodea canadensis en l’embassament de la Torrassa i en les quals ha desplaçat a diferents espècies autòctones.

Amb la finalitat de millorar el coneixement dels efectes d’aquesta planta en l’embassament de la Torrassa i desenvolupar mesures de gestió que puguin conduir al seu control i eventual erradicació, es plantegen els següents objectius:

  • Determinar la distribució de la planta en l’embassament de la Torrassa

  • Avaluar l’eficàcia de diversos mètodes de control

  • Proposar mesures de gestió

Els resultats d’aquest estudi es van presentar al febrer de 2015.

Treballs realitzats per ECCUS SL en aquest estudi:

  • Cartografiat de les extensions ocupades per macròfits mitjançant GPS d’alta resolució

  • Disseny experimental de diverses proves per al control i l’erradicació de la Elodea canadensis i posada a punt en camp

  • Campanyes de camp per a la recollida de mostres i paràmetres: Biomassa i cobertura de plantes, paràmetres fisicoquímics i biològics de l’aigua, granulometria del substrat i control de la fauna bentònica.

  • Processament de dades

  • Redacció d’informes

Vista del camp experimental on es realitzador els diferents tractaments inclosos corts i llaurat amb màquina amfíbia.

Vista del camp experimental on es realitzador els diferents tractaments inclosos corts i llaurat amb màquina amfíbia.

Vista del camp experimental durant el període d'estudi amb els diferents nivells d'explotació aconseguits.

Vista del camp experimental durant el període d’estudi amb els diferents nivells d’explotació aconseguits.

Diferents imatges corresponents a la recollida i processament de mostres in situ i en laboratori

Diferents imatges corresponents a la recollida i processament de mostres in situ i en laboratori

Aquest projecte forma part del programa per a la conservació de la biodiversitat d’ENDESA S.A. i s’ha dut a terme en coordinació amb el PNAL (Parc Natural de l’Alt Pirineu), l’Ajuntament de la Guingueta d’Àneu i l’SPE-Guingueta-Espot.