Estudi d’Impacte Ambiental C.H. Orfes i C.H. Pasteral II

Eccus duu a terme la redacció d’un Estudis d’Impacte Ambiental Simplificats per a la reconstrucció dels danys ocasionats pel temporal Gloria en la C.H. Orfes i en la C.H. Pasteral II. 

 

El temporal Gloria esdevingut en 2020, va provocar en el conjunt del territori nombrosos danys materials, que van afectar diferents elements del paisatge, entre ells a la vegetació o altres elements d’origen antròpic com per exemple ponts o carreteres d’accés, els quals es van veure afectats per les fortes avingudes causades per l’augment del cabal i les fortes precipitacions.

Arran del temporal, diferents elements de les Centrals Hidroelèctriques de Pasteral II i Orfes (Girona), es van veure afectats, per la qual cosa es va precisar la necessitat de reparar els danys ocasionats per a restablir o millorar les condicions prèvies.

Estudi d’Impacte Ambiental simplificat

 

En aquest sentit, ECCUS SL Projectes Tècnics, Mediambientals i Obres, realitza un Estudi d’Impacte Ambiental simplificat en el qual es van tenir en compte tots aquells factors que poguessin causar alguna alteració sobre el mitjà durant les obres per a la reparació dels danys, prestant especial atenció a aquells treballs que poguessin afectar espais Xarxa Natura 2000 i els seus elements de conservació, tenint en compte la normativa aplicable sobre aquests espais protegits i establint totes aquelles mesures preventives d’aplicació per a la realització dels treballs, amb la finalitat de garantir en tot moment la compatibilitat dels treballs amb els objectius de conservació. Amb això, durant el desenvolupament dels treballs de reparació, Eccus realitza el Seguiment Ambiental de les obres per a corroborar el correcte compliment de les mesures preventives i correctores establertes i cerciorar-se la no afectació del mitjà.

    Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

    Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

    Whatsapp:

    whatsapp_eccus 635 146 424