Estudi de seguiment ambiental en l’embassament de Tajo de l’Encantada i Gaitanejo

Realització d’un estudi d’efectes ambientals i seguiment ambiental de les maniobres que Endesa Generació realitza en l’embassament de Gaitanejo (T.M. Ardales) i de Tajo de l’Encantada (T.M. Álora) Màlaga.

Estudi d'efectes ambientals a l'embassament de Tajo de l'Encantada i Gaitanejo

Embassament de Tajo de l’Encantada en el riu Guadalhorce (T.M. Ardales, Màlaga)

Les últimes crescudes del mes d’octubre del 2018 conseqüència de les inclemències climàtiques, van generar en el sistema de preses Gaitanejo i Tajo de l’Encantada Contraembalse, una considerable acumulació de sediments. Per aquest motiu es va procedir a la retirada dels sediments de la presa de Tajo de l’Encantada i Gaitanejo. D’aquesta manera es pretenia corregir la situació i garantir el bon funcionament de les infraestructures.

Les maniobres de Gaitanejo i Tajo de l’Encantada es realitza en un espai natural denominat «Congost dels Gaitanes» que es troba dins de l’espai Xarxa Natura 2000 i zona LIC+*ZEPA, i requereix de mesures que estudiïn, identifiquin i corregeixin els efectes ambientals, ecològics i paisatgístics potencials associats a l’actuació.

Embassament de Tajo de l'Encantada durant les maniobres de desembassament.

Embassament de Tajo de l’Encantada durant l’estudi ambiental.

OBJECTIU DEL SEGUIMENT AMBIENTAL

Els treballs realitzats per ECCUS SL Projectes Tècnics, Mediambientals i Obres durant les actuacions en l’embassament de Gaitanejo i Tajo de l’Encantada pretenen donar compliment a la normativa ambiental vigent i establir les mesures de seguiment ambiental necessàries per a garantir la qualitat de l’entorn. Per això es va realitzar un Estudi d’Efectes Ambientals (EEA) on es van establir les bases per a la realització d’un posterior Seguiment Ambiental durant els treballs.

Treballs realitzats per ECCUS SL en aquest estudi:

 

 • Realització d’un Estudi d’Efectes Ambientals (EEA) previ a l’execució de les actuacions amb la finalitat d’elaborar una caracterització de la zona, determinar l’existència d’espècies protegides i fer un inventari de les possibles alteracions causades en el mitjà per les actuacions (possibles efectes ambientals i impactes potencials). A més, es van proposar una sèrie de mesures d’adequació en les quals s’incloïa el protocol del seguiment ambiental (fixació dels punts de mostreig i paràmetres a analitzar entre altres).
 • Posteriorment i durant l’execució dels treballs, es va realitzar un seguiment ambiental que, per la naturalesa dels treballs, va prestar especial atenció a tots aquells aspectes que poguessin afectar la qualitat de les aigües.

   

  • Durant el seguiment ambiental també es va realitzar una batimetria per a estudiar la dinàmica d’evolució dels sediments en el fons del llac i comprovar l’eficàcia dels treballs de desembassament
  Obtenció de dades fisicoquímiques mitjançant la sonda multi paramètrica

  Obtenció de dades fisicoquímiques mitjançant la sonda multi paramètrica (esquerra). Presa de mostres i anàlisis de la terbolesa de les aigües en diferents punts (dreta).

  Mostres filtrades i preparades al forn per a l'obtenció de la matèria orgànica en suspensió.

  Anàlisi de la matèria en suspensió durant l’estudi ambiental.

  Vista del sobreeixidor de l'embassament de Gaitanejo (T.M Ardales) Màlaga

  Vista del sobreeixidor de l’embassament de Gaitanejo (T.M Ardales) Màlaga

   Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

   Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

   Whatsapp:

   whatsapp_eccus 635 146 424