Estudi de la qualitat de l’aigua als rius del Pirineu

Caracterització de l’estat ecològic de diferents trams de riu afectats per captacions d’aigua artificials

Estudi de la qualitat hidrològica, fisicoquímica i biològica dels trams de riu afectats per les captacions d’aigua artificials presents en la conca dels rius Garona, Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana.

Estudi de la qualitat de l'aigua als rius del Pirineu

Tècnics durant la realització de l’estudi Hidrològic (TM. Lladorre, Pallars Sobirà)

Conèixer l’estat ecològic dels diferents trams de riu que es veuen afectats per activitats humanes és de gran importància per a assegurar la qualitat del medi natural en què es troben. Per a aconseguir aquest objectiu, ha de disposar-se d’informació de l’estat del riu per a poder establir per exemple, cabals ambientals mínims.

En aquest sentit, ECCUS SL Projectes Tècnics, Mediambientals i Obres realitza una caracterització de l’estat ecològic dels diferents trams de riu afectats per les captacions d’aigua artificials propietat d’Endesa Generació S. a., analitzant factors hidrològics, fisicoquímics i biològics. Per a l’obtenció de les dades, es realitzen diferents campanyes de camp (una durant l’època de cabals màxims i una altra en l’època de cabals mínims), on s’obtenen totes les dades d’interès per a la seva posterior anàlisi i interpretació.

 

Els treballs es van realitzar en diferents trams de la conca del riu Garona, Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana.

Tècnics durant la realització dels aforaments.

Tècnics durant la realització dels aforaments. Estany La Gola, T.M La Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà)

Els diferents treballs que van integrar l’estudi van ser, d’una banda la realització d’ aforaments de cabal del riu per a conèixer el volum d’aigua que circula per aquest, i determinar el seu estat hidrològic; d’altra banda es van dur a terme mesuraments de paràmetres fisicoquímics de l’aigua (temperatura, oxigen, pH, etc.) per a determinar l’ estat fisicoquímic i, finalment, es va procedir al mostreig de la fauna bentònica de macro invertebrats per a l’anàlisi de l’ estat biològic..

Al final de l’estudi, els resultats obtinguts van permetre determinar el cabal mínim ecològic aigües avall de les diferents captacions d’Endesa Generació S. a. Aquesta anàlisi pot donar informació sobre si el cabal circulant durant les èpoques d’aigües baixes (cabals mínims) i aigües altes (cabals màxims) són els adequats per a mantenir el riu en bon estat ecològic.

Tècnics d'Eccus durant la realització dels treballs d'aforament

Tècnics durant la realització dels treballs d’aforament

4IMG_Anílisis-FQ ECCUS serveis mediambientals

Anàlisi fisicoquímica de les aigües mitjançant sonda multi paramètrica i kits colorimètrics

tecnic d'Eccus realitzant un mostreig de macroinvertebrats

Tècnic realitzant un mostreig de macro invertebrats

    Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

    Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

    Whatsapp:

    whatsapp_eccus 635 146 424