Seguiment ambiental enderroc “Os Airios” As Pontes. La Corunya

Control biològic i fisicoquímic del riu Eume a la zona propera al polígon industrial de “Os Airios” on es va produir l’esfondrament de l’Escombrera al Febrer de 2014.

L’estudi es realitza de manera anual per comprovar l’evolució de la recuperació dels sistemes naturals afectats durant els tres anys consecutius posteriors a l’esfondrament fins a constatar-ne la recuperació total.

Tècnics d’Eccus fent els treballs de seguiment ambiental

Seguiment ambiental enderroc “Os Airios” As Pontes. La Corunya

Detall d’un tram del riu Eume

Detall d'un tram del riu Eume

Detall de la recollida de mostres.

Tècnics d'Eccus fent els treballs de seguiment ambiental

Tècnic d’Eccus fent els treballs de l’estudi ambiental

Tècnic d'Eccus realitzant l'estudi ambiental al riu Eume