Rescat d’espècies piscícoles al canal de Montesquiu

Eccus realitza el rescat d’espècies autòctones de fauna piscícola al canal de Montesquiu.

Salvament amb pesca elèctrica, identificació d’espècies i recompte d’exemplars.

Eccus va dur a terme el 22 de febrer de 2022, les tasques de rescat de fauna piscícola mitjançant l’ús de tècniques de pesca elèctrica, al canal de Montesquiu a causa de la necessitat de dur a terme treballs d’inspecció i manteniment a les instal·lacions associades al canal.

Per això, va caldre la reducció del cabal circulant del canal i, per tant, procedir a la inspecció i execució dels treballs de salvament d’espècies piscícoles.

Tècnics d'ECCUS fent treballs de rescat de peixos mitjançant pesca elèctrica

Tècnics d’Eccus fent treballs de rescat de peixos mitjançant pesca elèctrica.

Fruit d’aquests treballs de salvament, es va aconseguir rescatar un total de 195 exemplars de peixos autòctons, corresponent a les espècies llop de riu, barb cua-roig i truita comuna. Aquests exemplars es van estabular en un tanc isotèrmic amb sistema d’oxigenació fins al moment del seu alliberament al riu Ter.

Així mateix, també es van capturar exemplars d’espècies al·lòctones, com el barb roig i el cranc senyal, les quals es van gestionar segons indica la normativa.

Exemplars de peixos capturats al canal de Montesquiu i estabulats en tanc isotèrmic amb sistema d'oxigenació ECCUS MEDIAMBIENTAL

Exemplars de peixos capturats al canal de Montesquiu i estabulats en tanc isotèrmic amb sistema d’oxigenació.

Finalment, es va procedir a l’alliberament al riu Ter dels exemplars capturats durant les labors de rescat de peixos.

Alliberament de les espècies de peixos autòctones al riu - ECCUS treballs mediambientals

Alliberament de les espècies de peixos autòctones al riu

    Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

    Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

    Whatsapp:

    whatsapp_eccus 635 146 424