Estudi, seguiment i control d’espècies invasores

MUSCLO ZEBRA (Dreissena polymorpha, Pallas 1771)

El musclo zebra (Dreissena polymorpha, Pallas 1771) és considerat com un dels principals agents causants del biofouling a nivell mundial..

Aquesta espècie invasora colonitza qualsevol superfície i/o infraestructures hidràulica al seu abast produint l’obstrucció de canonades i filtres.

L’espècie es troba inclosa en el llibre de les “100 de les espècies exòtiques invasores més nocives del món” (UICN) i està en l’origen d’enormes impactes tant des del punt de vista ecològic com econòmic.

A Espanya, a causa del seu potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa en el Catàleg Espanyol d’Espècies exòtiques Invasores, aprovat per Reial decret 630/2013, de 2 d’agost.

Només en la invasió de la conca del riu Ebre s’estima que s’han superat uns costos de 13 milions d’euros en gairebé una dècada (Durán et al., 2012).

Eccus - Reixes de la CH Riba-Roja (extracció per a neteja en 2012 esquerra i 2002 dreta)

Reixes de la CH Riba-Roja (extracció per a neteja en 2012 esquerra i 2002 dreta)

Detall de la invasió del musclo Zebra a qualsevol superfície

Aquesta espècie invasora colonitza qualsevol superfície i/o infraestructures hidràulica al seu abast.

ECCUS SL destina una gran part dels seus esforços a projectes d’innovació i desenvolupament especialment en el camp mediambiental i en concret en el referit a espècies al·lòctones invasores, col·laborant amb importants empreses nacionals i multinacionals així com amb l’Administració.

Treballs realitzats i/o actualment en desenvolupament :

2007-2010

TREBALLS RELACIONATS AMB EL PROJECTE “GESTIÓ HIDRÀULICA I TÈCNIQUES DE DETECCIÓ REMOTA APLICADA AL CONTROL DE POBLACIONS DE MUSCLO ZEBRA: EL CAS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA I EL TRAM INFERIOR DEL RIO EBRE”

2008-ACT

SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DE LA POBLACIÓ DEL MUSCLO ZEBRA I LA SEVA CAPACITAT DE COLONITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES EN PISCIFACTORIAS DE LA CONCA DELS RIUS NOGUERA PALLARESA-NOGUERA RIBAGORÇANA I SEGRE

2008-ACT

TREBALLS ASSOCIATS A LA GESTIÓ HIDRÀULICA I SEGUIMENT DE LA INVASIÓ DE MUSCLO ZEBRA (Dreissena polymorpha) EN L’EMBASSAMENT DE RIBAROJA I LES INSTAL·LACIONS D’ENDESA GENERACIÓ-UPH EBROPIRINEOS (CH Riba-Roja, CH Mequinensa i CH Flix)

2009-2010

ESTUDI DE L’EFICÀCIA DEL FILTRE STF FMA-2000 DAVANT DE LA RETENCIÓ DE LARVES DE LA MUSCLA CEBRA (Dreissena polymorpha)

2010- ACT

TREBALLS ASSOCIATS AL SEGUIMENT DE LA INVASIÓ DE MUSCLO ZEBRA (Dreissena polymorpha) EN L’EMBASSAMENT DE CALANDA I LES INSTAL·LACIONS D’ENDESA GENERACIÓ-UT TERUEL (CT Andorra)

2009-2011

PROVES EXPERIMENTALS PER A LA VALORACIÓ DE L’APLICACIÓ DE PERÒXID DE OXIGENO EN ELS TRACTAMENTS D’ERRADICACIÓ EL MUSCLO ZEBRA EN ESPAIS CONFINATS

2009-2010

DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES DE MONITORATGE CONTINU – SMC OX PER AL CONTROL DE LA POBLACIÓ DE MUSCLO ZEBRA EN INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

2009-2016

SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DE LA POBLACIÓ DE MUSCLO ZEBRA I LA SEVA CAPACITAT DE COLONITZACIÓ EN LES CONDUCCIONS D’AIGUA EN L’ESTACIÓ POTABILITZADORA DE CALANDA (TEROL)

2012-2013

PROVES EXPERIMENTALS PER A LA VALORACIÓ DE L’APLICACIÓ D’OZÓ GENERAT ”IN SITU” EN TRACTAMENTS D’ERRADICACIÓ DEL MUSCLO ZEBRA EN ESPAIS CONFINATS

2012-2013

PROVES EXPERIMENTALS PER A L’ERRADICACIÓ DEL MUSCLO ZEBRA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE TRACTAMENT AMB HIPOCLORIT SÒDIC I DIÒXID DE CLOR EN ESPAIS CONFINATS

2012-2013

PROVES EXPERIMENTALS PER A LA VALORACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LLUM O.V. EN TRACTAMENTS CONTRA EL MUSCLO ZEBRA EN INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

2014- ACT

PROVES EXPERIMENTALS PER A LA VALORACIÓ DE L’AFECTACIÓ DELS DIFERENTS ESTADIS DEL MUSCLO ZEBRA A L’EXPOSICIÓ A ULTRASONS EN ESPAIS CONFINATS

2009- ACT

SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DE LA POBLACIÓ DE MUSCLO ZEBRA I LA SEVA AFECTACIÓ EN INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES EN COMUNITATS DE REGANTS, AJUNTAMENTS I ALTRES EMPRESES AMB CAPTACIONS EN EL RIU EBRE O ELS SEUS CANALS EN LES PROVÍNCIAS DE NAVARRA-LA RIOJA-ZARAGOZA-HUESCA-TEROL I TARRAGONA

2014-ACT

RECONEIXEMENT DE LA DINÀMICA ESTACIONAL DE LA FASE LARVÀRIA DEL MUSCLO ZEBRA I LA INFLUÈNCIA DELS PRINCIPALS PARÀMETRES FÍSICS-QUÍMICS DEL MITJÀ SOBRE L’ESPÈCIE EN ELS EMBASSAMENTS DE LA SOTONERA I EL GRAU. TREBALLS DE SEGUIMENT MITJANÇANT EL SISTEMA SMC I LA SEVA AFECTACIÓ EN LES CONDUCCIONS D’AIGUA DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE L’ALT ARAGÓ

2015-ACT

SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DE LA POBLACIÓ DE MUSCLO ZEBRA I LA SEVA AFECTACIÓ EN LES CONDUCCIONS INTERNES D’AIGUA DE LES COMUNITATS DE REGANTS DE COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DE L’ALT ARAGÓ

2016-2017

ESTUDI DE LA DINÀMICA LARVÀRIA DEL MUSCLO ZEBRA EN L’EMBASSAMENT DE IZNÁJAR (CÒRDOVA).

AVALUACIÓ DELS EFECTES DE LA TECNOLOGIA ULTRASÒNICA EN CONDICIONS NATURALS.

ECCUS - ESTUDI DE LA DINÀMICA LARVÀRIA DE LA MUSCLA CEBRA A L'EMBASSAMENT D'IZNÁJAR (CÒRDOVA).