Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística de la reconstrucció puntual del camí d’accés a la Cambra de Càrrega de la CH Seròs

Eccus elabora l´Estudi d´Impacte i Integració Paisatgística corresponent al projecte de reconstrucció puntual del camí d´accés a la cambra de càrrega de la CH de Seròs, afectat per un lliscament del talús.

Estudi d´Impacte i Integració paisatgística, estudi de visibilitat i elaboració de conques visuals de l’entorn.

Els Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística tenen com a objectiu comprendre la realitat territorial on es desenvolupen els projectes, sense menystenir els valors ambientals, paisatgístics i culturals del territori, avaluant-ne la integració amb l’entorn.

Aquests estudis inclouen una diagnosi de l’estat actual del paisatge, on es descriu els components principals, valors paisatgístics, visibilitat i fragilitat del paisatge. D’altra banda, s’avalua l’impacte previst del projecte sobre els elements que configuren el paisatge.

El camí que dóna accés a la cambra de càrrega de la CH de Seròs, pel marge esquerra, va ser afectat per un despreniment de la vessant, el qual va arrossegar el talús cap al barranc, arrencant part de la vegetació.

estudi d'impacte mediambiental zona despreniment Seros Eccus

Zona del despreniment

Per tal de recuperar la seguretat del camí i evitar que es produeixin nous despreniments, es va projectar, d’una banda, la reconstrucció del ferm del camí i, de l’altra, la construcció d’un mur d’escullera a la part del barranc juntament amb un sistema de drenatge per estabilitzar la zona, i evitar que les filtracions que s’hi produeixen tornin a afectar el camí.

Amb tot, Eccus va procedir a la redacció del Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística dels treballs projectats, en què es va avaluar l’entorn proper de la infraestructura, analitzant les característiques del paisatge, la seva fragilitat respecte a l’obra projectada, un anàlisi de la visibilitat i l’ integració del projecte amb lentorn.

estudi d'impacte mediambiental conca Seros Eccus

Exemple danàlisi de visibilitat del projecte mitjançant la confecció de conques visuals, les zones en vermell indiquen les àrees visibles des del punt dobservació.

    Acepto las condiciones de uso y política de privacidad

    Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres per:

    Whatsapp:

    whatsapp_eccus 635 146 424